Beslisnota bij Definitieve kaderbrief Wlz 2023

Beslisnota bij Kamerbrief over de verzamelbrief Wet inburgering 2021. In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Definitieve kaderbrief Wlz 2023 (PDF | 4 pagina's | 1,3 MB)