Beslisnota bij Kamerbrief voortgang van beschermd wonen naar een beschermd thuis

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief voortgang van beschermd wonen naar een beschermd thuis (PDF | 2 pagina's | 1,2 MB)