Beslisnota bij Kamerbrief over coalitiemiddelen volksziektes

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief over coalitiemiddelen volksziektes (PDF | 4 pagina's | 2,2 MB)