Benoemings- en vergoedingenbesluit Staatscommissie Demografische ontwikkelingen 2050

Besluit van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid houdende de benoeming van de leden van de staatscommissie demografische ontwikkelingen 2050 en vaststelling van de vergoeding.

Benoemings- en vergoedingenbesluit Staatscommissie Demografische ontwikkelingen 2050 (PDF | 2 pagina's | 177 kB)