Model N 10-1 (Proces-verbaal van een stembureau)

Elk stembureau maakt bij een verkiezing een proces-verbaal op. In dit proces-verbaal legt een stembureau vast hoe de stemming en het tellen van de stemmen is verlopen. Bij decentrale stemopneming telt het stembureau op de dag van stemming de stemmen per lijst en per kandidaat.