Model Na 14-1 (Corrigendum bij het proces-verbaal van een stembureau)

Dit corrigendum verbetert fouten in het proces-verbaal van een stembureau. De aantallen die in dit corrigendum zijn opgenomen, vervangen de aantallen die eerder in het proces-verbaal van dat stembureau zijn opgenomen.