Model O 7 (Proces-verbaal van een hoofdstembureau)

Met dit proces-verbaal stelt het hoofdstembureau de uitkomst voor een kieskring vast van de verkiezing voor de Tweede Kamer, het Europees Parlement, of de provinciale staten van een provincie met meer dan één kieskring.