Najaarsnota 2022

Deze Najaarsnota geeft de laatste stand van zaken van de uitgaven en inkomsten voor het begrotingsjaar 2022.

Najaarsnota 2022 (PDF | 133 pagina's | 3,3 MB)