Belangrijkste wijzigingen belastingen 2023

Op 20 december 2022 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het Belastingplan 2023. De wet kan niet eerder in werking treden dan nadat de Koning deze heeft goedgekeurd en de wet ook is gepubliceerd. Vooruitlopend op de goedkeuring van de Koning en de publicatie van de wet geeft het ministerie van Financiën in dit bericht een overzicht van de belangrijkste wijzigingen in de belastingen per 2023.