Update gasleveringszekerheid 27 - 6 januari 2023

Het kabinet houdt de situatie op de gasmarkt nauwlettend in de gaten. U leest hier actuele cijfers over de zekerheid van de gaslevering. Dit is de update van 6 januari 2023. Gedetailleerde gegevens over de Leveringszekerheid Gas zijn te vinden op de site van Gasunie Transport Services.

  • De gasopslagen zijn goed gevuld en worden nu gebruikt.
  • Door de hogere temperaturen nam de vraag naar gas af en daalde de prijs.
  • De prijs is nog steeds hoog.

Vulling gasopslagen in Nederland

Data zoals bekend op 3 januari 2023.

Gasverbruik in Nederland

Data zoals bekend op 4 januari 2023.

Aanvoer gas voor Europa

Data zoals bekend op 4 januari 2023.

Aanvoer tussen 1 december en 28 december in 2019-2021 en 2022 / 2023

Gasprijs

Gasprijs tussen 3 januari 2022 en 4 januari 2023 per megawattuur (MWh), levering komende maand

Toelichting

  • Scenariostudie GTS: de verwachting is dat Nederland zonder gastekorten deze winter doorkomt.
  • In de wintermaanden wordt de vulgraad lager door gebruik van gas uit de opslagen.
  • Het gasverbruik is over het algemeen flink lager dan vorige jaren. (2019-2021: de jaren voor de gascrisis)
  • De gasprijs fluctueert; de prijs is nog steeds hoog maar is wel fors gedaald door de afnemende gasvraag.
  • Crisisniveau Vroegtijdige waarschuwing: De overheid ontvangt vanuit de gassector dagelijks gedetailleerde informatie over gasleveringen.