Indicatoren programma TAZ

Dit document beschrijft de indicatoren die gebruikt worden om de voortgang van het programma Toekomstbestendige Arbeidsmarkt Zorg & welzijn (TAZ) te volgen. Waar mogelijk staan er actuele cijfers bij de betreffende indicator.

Indicatoren programma TAZ (PDF | 12 pagina's | 350 kB)