Update gasleveringszekerheid 28 - 13 januari 2023

Het kabinet houdt de situatie op de gasmarkt nauwlettend in de gaten. U leest hier actuele cijfers over de zekerheid van de gaslevering. Dit is de update van 13 januari 2023. Gedetailleerde gegevens over de Leveringszekerheid Gas zijn te vinden op de site van Gasunie Transport Services.

  • De gasopslagen zijn goed gevuld en worden nu gebruikt.
  • Door de hogere temperaturen nam de vraag naar gas af en daalde de prijs.
  • De prijs is de afgelopen week fors gedaald, maar blijft hoog.

Vulling gasopslagen in Nederland

Data zoals bekend op 10 januari 2023.

Gasverbruik in Nederland

Data zoals bekend op 9 januari 2023.

Aanvoer gas voor Europa

Data zoals bekend op 10 januari 2023.

Aanvoer tussen 1 december en 28 december in 2019-2021 en 2022 / 2023

Gasprijs

Gasprijs tussen 3 januari 2022 en 11 januari 2023 per megawattuur (MWh), levering komende maand

Toelichting

  • Scenariostudie GTS: de verwachting is dat Nederland zonder gastekorten deze winter doorkomt.
  • In de wintermaanden wordt de vulgraad lager door gebruik van gas uit de opslagen.
  • Het gasverbruik is over het algemeen flink lager dan vorige jaren. (2019-2021: de jaren voor de gascrisis)
  • De gasprijs fluctueert; de prijs is nog steeds hoog maar is wel fors gedaald door de afnemende gasvraag.
  • Crisisniveau Vroegtijdige waarschuwing: De overheid ontvangt vanuit de gassector dagelijks gedetailleerde informatie over gasleveringen.