Definitieve versie nota verwachtingen accountantscontrole SiSa 2022

Dit is de definitieve versie nota verwachtingen accountantscontrole SiSa 2022, waarin de controleprocedure voor de controlerend accountant van de betreffende medeoverheid op de specifieke uitkeringen en/of de provinciale middelen wordt toegelicht.