SiSa 2022

Gemeenten en provincies moeten elk jaar aan de Rijksoverheid melden of en hoe ze het geld hebben besteed. Dit doen zij via de methodiek SiSa (Single information, Single audit). Hier vindt u diverse stukken voor SiSa 2022.

Verantwoordingslijst SiSa 2022

Om ontvangers te helpen bij het bepalen van de specifieke uitkeringen of de provinciale middelen waarover zij in enig jaar verantwoording moeten afleggen, stelt het ministerie van BZK als service per jaar, aan de hand van informatie van verstrekkers van de uitkeringen, de zogenaamde verantwoordingslijst op. Elke ontvangende medeoverheid kan in de verantwoordingslijst zien over welke specifieke uitkering(en) of provinciale middelen moet worden verantwoord.

Raadpleeg de verantwoordingslijst SiSa 2022

Tabel van fouten en onzekerheden

De tabel van fouten en onzekerheden zal ook in het SiSa jaar 2022 toegevoegd worden tabblad bij de SiSa-bijlage op maat die elke medeoverheid met een specifieke uitkering ontvangt van het CBS. De tabel is per SiSa 2018 dan ook niet meer te downloaden als ODS-bestand vanaf deze website. De SiSa-bijlage op maat inclusief tabel van fouten en onzekerheden zal eind januari toegezonden worden aan de medeoverheden die een Specifieke uitkering ontvangen en daarover moeten verantwoorden. De tabel kan onder dezelfde naam in het zelfde document ingediend worden bij het CBS als de SiSa-bijlage-maat en hoeft per heden niet meer apart te worden ingediend bij het CBS.

Bijlagen