A18(B) Bekostiging eerste opvang ontheemden Oekraïne door veiligheidsregio’s

Bij de regeling A18 Bekostiging eerste opvang ontheemden Oekraïne door Veiligheidsregio’s kunnen veiligheidsregio’s één of meer taken belegd hebben bij gemeente(n) in hun regio, waar deze vervolgens kosten voor hebben gemaakt. De gemeente(n) in kwestie verantwoordt in dat geval deze kosten via SiSa A18B.