A16 Verantwoording transitiekosten

Bij de regeling A16 Verantwoording transitiekosten kunnen gemeenten de transitiekosten verantwoorden op basis van gedane investering in een betreffend boekjaar. Dit gaat in vanaf SiSa 2022.