Definitief Sisa-bijlage verantwoordingsinformatie 2022 - versie 13 januari 2023

Dit bestand betreft de definitieve versie van de SiSa-bijlage verantwoordingsinformatie 2022. De definitieve SiSa-bijlage-op-maat zal de contactpersoon SiSa van de provincie, gemeente of gemeenschappelijke regeling ontvangen van het CBS. Deze versie kan dan ook niet worden gebruikt om de specifieke uitkeringen te verantwoorden. Informatie over het invullen van de SiSa-bijlage kunt u vinden in de SiSa-invulwijzer 2022, te vinden als bijlage onder het kopje SiSa 2022.