Definitief invulwijzer SiSa 2022 - versie 13 januari 2023

Dit bestand betreft de definitieve versie van de invulwijzer SiSa 2022. De invulwijzer is een handleiding / handreiking voor het invullen van het format voor de SiSa-bijlage verantwoordingsinformatie.