Toelichting bij Updates monitoring olie en olieproducten

Deze factsheet geeft extra uitleg over de wekelijkse update van het ministerie van Economische Zaken over olie. De updates zijn te vinden op  www.rijksoverheid.nl/olie.

Dit document is een bijlage bij