Update olie - 17 februari 2023

Het kabinet houdt de situatie op de oliemarkt goed in de gaten. U leest hier cijfers over onder andere dieselvoorraden. Dit is de update van 17 februari 2023.

  • Er is op dit moment geen sprake van een tekort.
  • Nederland heeft een strategische voorraad van ± 90 dagen.
  • Het kabinet houdt de situatie op de oliemarkt nauwlettend in de gaten.

NL Strategische voorraad in Nederland

Data zoals bekend op 6 februari 2023.

Commerciële voorraad in Nederland

Data zoals bekend op 6 februari 2023.

Ontwikkeling olieprijs

Data zoals bekend op 10 februari 2023.

Ontwikkeling olieprijs tussen 1 januari 2022 en 10 februari  2023

Raffinage ruwe olie Nederland

Raffinage ruwe olie Nederland tussen januari 2022 en januari 2023 in Kiloton per maand.

Toelichting

  • Er is op dit moment geen sprake van een tekort.
  • Als er in de toekomst toch een tekort komt, heeft Nederland een strategische voorraad. Het kabinet heeft COVA in de zomer van 2022 gevraagd om de strategische voorraad te vergroten.
  • Commerciële voorraden fluctueren onder andere door
    veranderingen in vraag en aanbod en bezetting van capaciteit bij raffinaderijen.
  • De prijzen fluctueren; de prijzen zijn nog relatief hoog maar recentelijk wel gedaald door een betere verhouding tussen aanvoer en afvoer.
  • De raffinaderijen in Nederland hadden een hogere productie in de recente maanden en waren in staat Russische ruwe olie te vervangen door alternatieven.