Nederlandse deelname aan Europese DTC pilot

Nederlandse deelname aan Europese DTC pilot

Op verzoek van de Europese Commissie (EC) voert Nederland een pilot met een Digital Travel Credential (DTC) uit om processen op en rond de grens effectiever en efficiënter uit te kunnen voeren en reizigers te faciliteren met respect voor veiligheid en privacy. De uitvoering van de pilot is gepland voor januari 2024. Nederlandse, Belgische en Canadese paspoorthouders met een KLM vlucht van Canada naar Nederland worden uitgenodigd om deel te nemen aan de pilot. De pilot is een samenwerking tussen het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV), het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), de Koninklijke Marechaussee (KMar), de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG), Koninklijke Luchtvaartmaatschappij (KLM) en Amsterdam Airport Schiphol (Schiphol). De techniek wordt geleverd door IDEMIA.

Wat is een DTC?

De DTC-standaard is ontwikkeld door de Internationale Burgerluchtvaartorganisatie ICAO (onderdeel van de Verenigde Naties). Deze beschrijft meerdere opties. Bij DTC1 is de DTC gekoppeld aan een paspoort, bij DTC2 en 3 is die gekoppeld aan een telefoon."

 Deze beschrijft meerdere DTC opties, waarbij de gegevens van het paspoort door de reiziger zelf (DTC1) of de overheid (DTC2, DTC3) op de telefoon geladen worden. Voor deze pilot wordt gebruik gemaakt van een DTC1. Hierbij laadt de pilotdeelnemer zelf de gegevens van het paspoort op de mobiele telefoon.

Kort samengevat is een DTC1 een kopie van de digitale informatie op de chip van het paspoort. De DTC1 is dus geen zelfstandig digitaal identiteitsbewijs. Het paspoort, waaraan de DTC1 ontleend is, is het identiteitsbewijs.

Heb ik nog steeds een paspoort nodig om te reizen?

Ja, een fysiek paspoort blijft nodig ter ondersteuning van het boardingproces en de grenspassage, omdat bij DTC1 de digitale informatie gekoppeld is aan het paspoort. Het paspoort kan gesloten aangeboden om de chip uit te lezen worden en hoeft niet meer geopend te worden tijdens deze processen.

Wat is het doel van de pilot?

Het doel van een DTC is om processen op en rond de grens effectiever en efficiënter uit te kunnen voeren. Dit leidt tot voordelen voor zowel de luchtvaartmaatschappij (KLM), de grenscontroleautoriteit (KMar) en de reiziger. Doordat de KMar verschillende controles, die normaal aan de grens gedaan worden, eerder kan uitvoeren, is het de verwachting dat de reiziger het grensproces bij aankomst op de luchthaven sneller kan doorlopen.
Op verzoek van de Europese Commissie wordt met de pilot het doel van de DTC in de praktijk getest. De resultaten van de pilot worden gedeeld met de Europese Commissie. Die kan deze resultaten gebruiken voor nieuwe Europese wetgeving voor een digitaal reisdocument en het faciliteren van reizen.

Wie kunnen deelnemen aan de pilot?

KLM passagiers van 18 jaar en ouder, met een Nederlands, Belgisch of Canadese paspoort met een vlucht van Canada naar Amsterdam Airport Schiphol kunnen op uitnodiging meedoen aan (delen van) de pilot.

Waarom kunnen alleen Nederlandse, Belgische en Canadese paspoorthouders meedoen aan de pilot?

Voor de pilot is gekeken naar de grootste paspoorthoudersgroepen op vluchten van Canada naar Nederland  en de technische specificaties van het paspoort. Het pilotsysteem is technisch gereed gemaakt voor alleen deze drie doelgroepen, te weten: Nederlandse, Belgische en Canadese paspoorthouders.

Wat houdt de pilot in?

Reizigers die in aanmerking komen om deel te nemen aan de pilot, ontvangen per mail een uitnodiging op het e-mailadres waarmee de KLM-vlucht is geboekt.
Potentiële deelnemers worden uitgenodigd om -een speciaal voor de pilot- ontwikkelde app te downloaden op hun telefoon. Pilotdeelnemers scannen eerst met hun telefoon de Machine Readable Zone (MRZ) onderaan de paspoorthouderpagina. Daarna moet het paspoort tegen de telefoon gehouden worden om de paspoortchip uit te lezen.

Bij het aanmaken van de DTC wordt de pilotdeelnemer gevraagd een ‘selfie’ te maken, deze foto wordt vergeleken met de foto in de paspoortchip. Hiermee wordt voorkomen dat een ander persoon dan de paspoorthouder een DTC aanmaakt. Vervolgens kunnen gegevens voorafgaand aan de reis gedeeld worden met de KMar voor het grensproces en/of de KLM voor het boardingproces.

Pilotdeelnemers die hun DTC delen met de KMar kunnen bij aankomst op Amsterdam Airport Schiphol gebruik kunnen maken van een speciale DTC tap & go grenspoort. De KMar heeft relevante grenscontroleprocessen al voor aankomst op de grens uitgevoerd op basis van de DTC.

Op de grens wordt op basis van een gezichtsscan de DTC opgehaald. Pilotdeelnemer houden vervolgens hun paspoort (gesloten) tegen de grenspoort aan. Als er een match is tussen de DTC en het aangeboden paspoort en er zijn geen bijzonderheden uit de eerder uitgevoerde controles voortgekomen, kan de pilotdeelnemer de grens passeren. Een fysiek paspoort is dus nog steeds noodzakelijk om de grens te passeren.

Vanaf welke luchthaven kan men deelnemen aan de pilot?

De DTC pilot is gepland voor KLM vluchten die vertrekken vanuit Canada naar Nederland.

Vanaf de luchthaven Calgary (YYV), Edmonton (YEG), Toronto (YYZ) en Vancouver (YVR) kunnen Nederlandse, Belgische en Canadese paspoorthouders met een KLM vlucht naar Amsterdam Airport Schiphol (AMS) deelnemen aan het grenscontrole- gedeelte van de pilot.

Vanaf de luchthaven van Montreal (YUL) kunnen paspoorthouders uit België, Canada en Nederland met een paspoort uitgegeven na september 2021 mee doen aan zowel het boardinggedeelte als het grensgedeelte van de DTC pilot. De elektronische poortjes die dit proces mogelijk maken staan alleen in Montreal en niet op de andere Canadese luchthavens.

Wegens technische redenen kunnen Nederlandse paspoorthouders met een paspoort uitgegeven voor september 2021 niet deelnemen aan het boardinggedeelte van de pilot.

Hoe zit het met de veiligheid van mijn gegevens en waarborging van mijn privacy?

Zie het privacy statement hieronder.

Is deelname aan de pilot verplicht?

Nee, deelname aan de pilot is op vrijwillige basis. Er zijn geen nadelige gevolgen voor reizigers die niet wensen deel te nemen aan de pilot, zij kunnen de reguliere processen op de luchthaven doorlopen. Voor de pilot geldt dat van elke deelnemer uitdrukkelijke toestemming wordt gevraagd. Hiermee is de pilot in overeenstemming met de juridische voorwaarden in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), waarbij toestemming als rechtmatige grondslag voor de verwerking wordt aangemerkt. Pilotdeelnemers kunnen op elk moment hun toestemming tot deelname intrekken en via het reguliere proces reizen.

Wat gebeurt er nadat de pilot is afgerond?

Op verzoek van de Europese Commissie wordt met de pilot beproefd in hoeverre met een DTC processen op en rond de grens effectiever en efficiënter uitgevoerd kunnen worden. De resultaten van de pilot worden gedeeld met de Europese Commissie ten behoeve van de ontwikkeling van regelgeving voor een digitaal reisdocument en het faciliteren van reizen. Het reizen met een DTC is momenteel alleen mogelijk tijdens de pilot.

Waar kan ik terecht met vragen over de pilot?.

Voor specifieke vragen over het DTC boarding gedeelte dat aangeboden wordt op KLM vluchten van Montreal naar Amsterdam, kunt u mailen met: dtc1pilot@klm.com

Voor specifieke vragen over het grensgedeelte van de DTC pilot en voorstellen tot Europese wetgeving kunt u terecht bij dtc1pilot@rijksoverheid.nl

Overige links

Deelname Nederland aan Europese pilot met digitaal reisdocument.

Digital Travel Credential Pilot - Privacy Statement

Dit privacy statement legt uit hoe uw persoonsgegevens worden verwerkt indien u ervoor kiest om deel te nemen aan de Digital Travel Credential (DTC) Pilot. Tijdens de DTC-Pilot kunnen reizigers op KLM-vluchten van Canada naar Nederland ervoor kiezen om een digitaal reisdocument (de Digital Travel Credential (DTC) te laten aanmaken om daarmee het grensproces in Nederland te doorlopen. Reizigers op KLM-vluchten van Montreal-Trudeau International Airport naar Nederland kunnen ervoor kiezen om de DTC daarnaast ook te gebruiken om het boarding proces in Canada te doorlopen.

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is op de gegevensverwerkingen in deze Pilot van toepassing.

Verwerkingsverantwoordelijkheid

De DTC-Pilot is een gezamenlijk project van de Koninklijke Marechaussee (KMar, onderdeel van het Ministerie van Defensie), het Ministerie van Justitie en Veiligheid (J&V), de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG, onderdeel van het Ministerie van Binnenlandse Zaken), de Koninklijke Luchtvaart Maatschappij (KLM) en Amsterdam Airport Schiphol (Schiphol). Het project wordt ondersteund en deels gefinancierd door de Europese Commissie.

De verantwoordelijkheid voor de gegevensverwerkingen in de Pilot is (chronologisch) als volgt verdeeld:

 • KLM is zelfstandig verwerkingsverantwoordelijk voor het uitnodigen van reizigers voor deelname aan de Pilot.
 • De Ministers van Defensie en J&V zijn gezamenlijk verwerkingsverantwoordelijk voor het creëren van de DTC.
 • KLM is zelfstandig verwerkingsverantwoordelijk voor het verwerken van persoonsgegevens gedurende het boardingproces.
 • De Ministers van Defensie en J&V zijn gezamenlijk verwerkingsverantwoordelijk voor het verwerken van persoonsgegevens gedurende het grensproces.

Verwerkers

Persoonsgegevens in de Pilot worden door de onderstaande organisatie verwerkt in opdracht van de verwerkingsverantwoordelijke partijen, om de noodzakelijke technieken te faciliteren. Met deze organisatie zijn verwerkersovereenkomsten afgesloten die hen ertoe verplichten zich te houden aan de voorwaarden conform dit privacy statement.

 • Idemia The Netherlands B.V. (verwerker)

Welke persoonsgegevens verwerken we?

Alleen reizigers met een Nederlands, Belgisch of Canadees paspoort kunnen deelnemen aan de Pilot. De volgende persoonsgegevens van deelnemers zullen gedurende de Pilot worden verwerkt:

 • Het e-mailadres waarmee de reis is geboekt.
 • Vluchtnummer en – datum.
 • Persoonsgegevens uit het reisdocument (volledige naam, geboortedatum en –plaats, nationaliteit, geslacht, documentkenmerk, BSN of vergelijkbaar persoonsnummer, land van uitgifte, geldigheidsdatum).
 • Biometrische persoonsgegevens (pasfoto uit reisdocument, een live gezichtsfoto en de uitslag van de gezichtsvergelijking).
 • De DTC.
 • Toestemming voor het creëren van de DTC, voor het verstrekken van de DTC aan de KLM en/of de KMar en voor verificatie middels gezichtsvergelijking.
 • Voor Canadese reizigers: beantwoording van vragen over het doel, de duur en de middelen van de reis.
 • Akkoord of afkeuring voor grenspassage in deze Pilot, op basis van een prescreening door de KMar.
 • Een online identificator (zijne een digitale representatie van de boarding pass) voor het KLM boarding proces in deze Pilot.

Met welke wettelijke grondslag verwerken we uw persoonsgegevens?

Deelname aan de Pilot is geheel vrijwillig. Behalve de uitnodiging tot deelname, verwerking van het wettelijk identificatienummer en bepaalde verplichte verwerkingen in het grensproces, vinden alle verwerkingen plaats op grond van uw uitdrukkelijke toestemming in de zin van artikel 6 lid 1 sub a en artikel 9 lid 2 sub a AVG. Deze toestemming kunt u te allen tijde weer intrekken, waarna uw deelname aan de Pilot zal worden beëindigd en gegevens zullen worden gewist. U kunt ook zonder uw toestemming in te trekken, op elk punt van uw reis alsnog besluiten boarding of grenspassage op de reguliere wijze (door middel van assistentie van grond personeel en/of grenswachters op de luchthavens) zonder gebruik van de DTC uit te laten voeren.

Indien u daarvoor toestemming geeft, worden uw gegevens aan de KLM verstrekt voor het boardingproces en aan de KMar om de grenscontrole binnen de Pilot uit te voeren. Indien u de Canadese nationaliteit heeft, zult u daarbij voor de KMar tevens vragen dienen te beantwoorden over het doel, de duur en de middelen van uw reis naar Nederland.

Hoewel deelname aan de Pilot en het gebruik van een DTC voor het grensproces vrijwillig zijn, is de grenscontrole dat niet. Indien u niet deelneemt aan de Pilot, zal de grenscontrole altijd alsnog op reguliere wijze plaatsvinden via de manuele balie zonder de DTC. De grondslag van verwerkingen voor het grensproces is daarom noodzakelijkheid voor de vervulling van een taak van algemeen belang in de zin van artikel 6 lid 1 sub e AVG. Namelijk het uitvoeren van de grenscontrole zoals deze aan de KMar is opgedragen in artikel 4 lid 1 sub f Politiewet 2012, artikel 46 lid 1 sub a Vreemdelingenwet 2000 en artikel 8 Schengengrenscode.

Hoe gebruiken we uw persoonsgegevens?

Indien u valt binnen de doelgroep van de Pilot, zult u via het e-mailadres waarmee u uw KLM-vlucht heeft geboekt een uitnodiging ontvangen om deel te nemen. Indien u wenst deel te nemen, dient u vervolgens de app van de Pilot op uw telefoon te downloaden om daarin uw paspoortgegevens en een live-foto van uw gezicht in te voeren. Met een gezichtsvergelijking zal de (biometrische) foto van uw gezicht worden vergeleken met de foto in uw paspoort, om te verifiëren dat u de rechtmatige houder daarvan bent. Hierna zal uw DTC worden gecreëerd.

Indien u daarvoor toestemming geeft, worden de gegevens uit uw paspoort en de DTC verstrekt aan de KMar voor het grensproces en wordt uw DTC gebruikt bij het boarding proces met de KLM. Voor het grensproces dient daarnaast door deelnemers met de Canadese nationaliteit ook via een website vragen aan de KMar te worden beantwoord omtrent het doel, de duur en de middelen van uw reis. Voor het boarding proces met de KLM dient u bepaalde informatie (te weten: voornaam/voornamen, achternaam, vluchtnummer, vluchtdatum paspoortnummer, geboortedatum) te delen met de KLM om uw gegevens te valideren en wordt er een online identificator aan gekoppeld. Bij het boarding proces wordt uw DTC door de Verwerker (Idemia) verwerkt om u biometrisch te identificeren. De KLM zal voornoemde gegevens gebruiken om te faciliteren dat u met het scannen van uw gezicht en het tegen een tapkiosk houden van uw reisdocument uw vlucht kunt boarden.

De KMar zal de gegevens (zonder de DTC) eerst gebruiken om al voorafgaand aan uw landing op Schiphol een preventieve grenscontrole uit te voeren. Een dergelijke prescreening vindt ook zonder de Pilot standaard plaats op grond van de API-richtlijn (2004/82/EC) en is dus onderdeel van het reguliere grensproces. Indien vanuit deze prescreening akkoord wordt gegeven, kunt u op Schiphol de grens passeren door uw gezicht opnieuw te laten scannen en uw paspoort tegen een tapkiosk te houden.

Bij zowel de boarding als bij de grenspassage vindt opnieuw gezichtsvergelijking met een live-foto plaats, om te verifiëren dat u dezelfde persoon bent als degene die de DTC heeft aangemaakt.

Uw persoonsgegevens worden door de betrokken partijen niet voor andere doeleinden gebruikt dan zoals omschreven in dit statement. Uw persoonsgegevens worden dus ook nadrukkelijk niet verkocht, geleased of voor enig ander commercieel doeleinde gebruikt.  

Uw persoonsgegevens worden niet gedeeld met derden, tenzij deze op basis van een wettelijke verplichting door andere overheidsinstanties zouden worden gevorderd voor bijvoorbeeld strafvorderlijke doeleinden.  

Waar verwerken we uw persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt op de volgende locaties:

 • Canada: Door KLM ten behoeve van het boardingproces.
 • Nederland: Door de KMar voor uitvoer van de grenscontrole en het faciliteren van de grenspassage.
 • Frankrijk: Door Verwerker Idemia voor de aanmaak en opslag van het DTC in hun aldaar gevestigde datacenter.

Uw persoonsgegevens worden op deze locaties alleen door de bij de Pilot betrokken partijen verwerkt. Andere partijen krijgen geen toegang tot uw persoonsgegevens. Er worden geen persoonsgegevens gedeeld met Canadese autoriteiten of andere instanties.

Hoe en hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens?

De bij de Pilot betrokken partijen hebben gepaste en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beschermen. Er wordt gebruik gemaakt van een geïntegreerd beveiligingssysteem dat bestaat uit fysieke, informationele en personele beveiligingsmaatregelen. Voorts wordt een autorisatiebeleid gehanteerd waarbij alleen de noodzakelijke, gescreende medewerkers van de partijen toegang kunnen krijgen tot uw persoonsgegevens.

Uw persoonsgegevens worden voor maximaal 96 uur bewaard nadat u zich heeft ingeschreven voor de Pilot, waarna deze door ons zullen worden vernietigd. Deze tijdsperiode is noodzakelijk omdat de vluchten kunnen plaatsvinden tot 3 dagen na inschrijving voor de Pilot.

Uw biometrische gegevens (gelaatsfoto’s) worden door de betrokken partijen eveneens bewaard gedurende maximaal 96 uur, om u daarmee te kunnen identificeren gedurende het boardingproces in Canada en het grensproces in Nederland, en daarmee uw deelname aan de Pilot te kunnen faciliteren. Net als uw andere persoonsgegevens, worden uw biometrische gegevens voor geen enkel ander doeleinde gebruikt en na afloop van voornoemde bewaartermijn door alle betrokken partijen onherroepelijk gewist.

Let op: wij kunnen uw DTC niet van uw telefoon verwijderen. Dit dient u zelf te doen. Wij raden u aan de DTC zo spoedig mogelijk na uw grenspassage op Schiphol te vernietigen. Uw DTC is na afloop van deelname aan de pilot niet meer geldig of bruikbaar als identiteitsbewijs, reisdocument of ander middel.

Wat zijn uw rechten?

De bij de Pilot betrokken partijen wensen u volledig op de hoogte te stellen van uw rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens. Elke deelnemer heeft de volgende rechten:

Het recht uw toestemming in te trekken – U heeft het recht u eerder gegeven toestemming te allen tijde weer in te trekken, waarna uw deelname wordt stopgezet en uw persoonsgegevens worden gewist.

Het recht op inzage/verstrekking - U heeft het recht om de persoonsgegevens die van u zijn verzameld in te zien en om te verzoeken om een afschrift van uw persoonsgegevens.

Het recht op rectificatie - U heeft recht om te verzoeken om wijziging van persoonsgegevens die volgens u onjuist of onvolledig zijn.

Het recht op vernietiging - U heeft recht om te verzoeken om vernietiging van uw persoonsgegevens.

Het recht op beperking  - U heeft het recht om te verzoeken dat verwerking van uw persoonsgegevens wordt beperkt.

Het recht op bezwaar – U heeft het recht bezwaar te maken tegen verwerking van uw persoonsgegevens.

Het recht op portabiliteit – U heeft het recht om onze organisatie te verzoeken uw persoonsgegevens te verstrekken aan een andere organisatie.

Het recht om niet onderworpen te worden aan geautomatiseerde individuele besluitvorming -

Binnen de Pilot is geen sprake van geautomatiseerde individuele besluitvorming. Weliswaar zal met uw toestemming gezichtsvergelijking plaatsvinden, echter dit zal niet leiden tot besluiten met rechtsgevolgen of die u in aanmerkelijke mate treffen. Ook als gezichtsvergelijking niet slaagt, leidt dat er geenszins toe dat u niet meer buiten de Pilot om kunt boarden of de grens kunt passeren op manuele wijze.

Hoe trekt u uw toestemming in?

U kunt uw toestemming op elk moment intrekken door een e-mail te sturen naar dtc1pilot@rijksoverheid.nl.

U dient in uw e-mailbericht uw voor- en achternamen en het kenmerk van het door u gebruikte reisdocument te vermelden. U hoeft geen kopie van uw reisdocument of ander identiteitsbewijs mee te sturen.

Na het intrekken van uw toestemming, zult u instructies ontvangen over hoe uw reis op reguliere wijze kunt vervolgen. Aan de bij de Pilot betrokken partijen, inclusief KLM, zal bericht worden gestuurd dat u niet meer deel wenst te nemen.

Uw DTC en andere persoonsgegevens zullen zo spoedig mogelijk maar uiterlijk na 96 uur worden vernietigd. Al het mailverkeer inzake het intrekken van uw toestemming zal uiterlijk 3 weken na ontvangst eveneens worden vernietigd. U zult geen andere gevolgen ondervinden van het afbreken van uw deelname aan de Pilot. Ook de grenswachters van de KMar op Schiphol worden daar niet over geïnformeerd.

Contact

Als u vragen heeft over dit privacy statement, over de verwerking van uw persoonsgegevens, of als u een beroep wilt doen op voornoemde rechten, dan kunt u contact met ons opnemen via onderstaande e-mailadres. De AVG geeft ons een termijn van een maand, onder voorwaarden te verlengen met nogmaals twee maanden, om te reageren op uw verzoeken.

dtc1pilot@rijksoverheid.nl 

Klachten toezichthouder

Indien u een klacht in wenst te dienen over de verwerking van uw persoonsgegevens of van mening bent dat een verzoek daarover niet correct is afgehandeld, kunt u contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Website: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

E-mail: info@autoriteitpersoonsgegevens.nl

Postadres:

Autoriteit Persoonsgegevens

Postbus 93374

2509 AJ Den Haag

Versie

Dit privacy statement is voor het laatst bijgewerkt op 15 december 2023.