ZonMw Realiseert Impact Met Kennis - Kaderwetevaluatie ZonMw 2016-2022

Evaluatierapport over ZonMw. De organisatie ZonMw wordt om de 5 jaar, 2016-2022, geëvalueerd op doeltreffendheid en doelmatigheid.

ZonMw Realiseert Impact Met Kennis - Kaderwetevaluatie ZonMw 2016-2022 (PDF | 122 pagina's | 3,0 MB)