Investeringsakkoord Opleiden Wijkverpleging

Investeringsakkoord voor het opleiden van zorgprofessionals in de wijkverpleging. Het doel van dit akkoord is meer en anders opleiden, zodat voorkomen wordt dat de wijkverpleging een (nog) groter tekort aan professionals krijgt.