Agenda for strategic cooperation met Chili

Op 27 maart is in Den Haag door de Chileense minister van energie Diego Pardow en de minister voor Klimaat en Energie Rob Jetten een “Agenda for Strategic Cooperation on Green Hydrogen 2023-2025” ondertekend. Deze agenda bouwt voort op de eerder gezamenlijk verklaring gericht op toekomstige import-export ketens tussen Chili en Nederland (2021). Met deze agenda is er een concreet werkplan opgesteld voor de komende twee jaar gefocust op kennis en ervaring met elkaar te delen, matchmaking van bedrijven te faciliteren en gerichte economische missies te bevorderen.