Op weg naar een nieuwe armoedegrens

Beschrijving van de activiteiten en de bijhorende tussenresultaten die het CBS, SCP en Nibud gezamenlijk hebben ondernomen om te komen tot een nieuwe, uniforme afbakening van armoede. Daarnaast staan de stappen beschreven die zij de komende periode nog gaan zetten in aanloop naar het eindrapport in 2024.

Op weg naar een nieuwe armoedegrens