Verbeterplan Aanpak Dyslexie

Dit verbeterplan beschrijft maatregelen om ervoor te zorgen dat de lees- en spellingondersteuning op school verbetert en de samenwerking tussen het onderwijs en de zorg bij ernstige dyslexie wordt versterkt.

Verbeterplan Aanpak Dyslexie