Vernietiging dossiers interlandelijke adoptie op het Ministerie van Justitie in 1983 en 1999

Hier wordt antwoord gegeven op vragen over de vernietiging van dossiers interlandelijke adoptie op het Ministerie van Justitie in 1983 en 1999. 

  • Wat is er gebeurd?
  • Wat zat er in de dossiers?  
  • Samenvatting bevindingen van de Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed
  • Eerste reactie Ministerie van Justitie en Veiligheid

Vernietiging dossiers interlandelijke adoptie op het Ministerie van Justitie in 1983 en 1999