Wetsvoorstel toelating terbeschikkingstelling van arbeidskrachten

Wetsvoorstel tot  wijziging van de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs en enige andere wetten in verband met de invoering van regels voor het verlenen van toelating voor het ter beschikking stellen van arbeidskrachten.