Bestuurskosten oktober 2023 ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Dit document bevat de bestuurskosten die in de aangegeven periode zijn gemaakt voor, door of namens bewindspersonen en topambtenaren van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.