Samenvatting ontwerpprogramma NPLG

Dit is een samenvatting van het Ontwerp Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG). Het Ontwerp NPLG helpt provincies en andere betrokkenen bij de stappen naar een duurzaam landelijk gebied. Deze verkorte versie van het Ontwerp NPLG is bedoeld voor een breder geïnteresseerd publiek. Van 16 januari 2024 tot en met 26 februari 2024 kan iedereen officieel reageren op het Ontwerp NPLG. Inmiddels zijn provincies al voortvarend gestart met eigen gebiedsprogramma’s. De volledige versie van het Ontwerp NPLG is de enige rechtsgeldige versie.