Informatie voor gasthuishoudens van derdelanders uit Oekraïne

Veel vluchtelingen uit Oekraïne vinden in Nederland onderdak bij een gasthuishouden. Bent u zo’n gasthuishouden en geeft u onderdak aan een vluchteling die niet de Oekraïense nationaliteit heeft, maar een tijdelijke verblijfsvergunning in Oekraïne voor bijvoorbeeld studie of werk? Dan is deze informatie belangrijk voor u. We noemen deze groep vluchtelingen ‘derdelanders’. Vanaf 5 maart 2024 krijgen zij geen tijdelijke bescherming meer in Nederland. Is uw gast een derdelander, dan kan dit vanaf 5 maart 2024 financiële gevolgen hebben voor u als gasthuishouden.

Informatie voor gasthuishoudens van derdelanders uit Oekraïne