Factsheet Participatiewet (cijfermatig beeld)

Deze factsheet geeft een cijfermatig beeld van de uitvoering van de Participatiewet in de eerste helft van 2023 en beschrijft op onderdelen ontwikkelingen sinds 2021. De factsheet behandelt drie thema’s: mensen met een bijstandsuitkering, de ondersteuning door gemeenten in het algemeen en die aan mensen met een arbeidsbeperking in het bijzonder.

Factsheet Participatiewet (cijfermatig beeld)