Relevante passages uit verslagen SGO over openbaarmaking

Relevante passages uit verslagen van het Secretarissen-Generaal Overleg (SGO) van bespreking van de ‘Woo-instructie’, de ‘beleidslijn actieve openbaarmaking’ en de ‘Bronnen van openbaarmakingsbeleid’.

Relevante passages uit verslagen SGO over openbaarmaking