Openbaargemaakte documenten deel 1 bij besluit op Woo-verzoek over experiment gesloten coffeeshopketen

Deel 1 van openbaargemaakte documenten bij het besluit op een verzoek om informatie over de aanvraagprocedure en loting voor kandidaat-telers in het kader van de Wet experiment gesloten coffeeshopketen. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).

Openbaargemaakte documenten deel 1 bij besluit op Woo-verzoek over experiment gesloten coffeeshopketen