Fiche 3: Verordening supercomputerinitiatief kunstmatige intelligentie

Voorstel voor een verordening van de raad tot wijziging van Verordening (EU) 2021/1173 betreft een EuroHPC-initiatief voor start-ups om Europees leiderschap op het gebied van betrouwbare artificiële intelligentie te stimuleren.

Fiche 3: Verordening supercomputerinitiatief kunstmatige intelligentie