Bestuurskosten ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid januari 2024

Dit document bevat de bestuurskosten die in de aangegeven periode zijn gemaakt voor, door of namens bewindspersonen en topambtenaren van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Bestuurskosten ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid januari 2024