Addendum Handreiking voor de gebiedsprogramma’s NPLG

In februari 2024 is de herziene Handreiking voor de gebiedsprogramma’s Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) gepubliceerd. In de introductieparagraaf staat dat de mogelijkheid om gebiedsprogramma’s gedeeltelijk te laten beoordelen verder wordt uitgewerkt. De denklijn hiervoor is in april 2024 besproken in het Bestuurlijk Overleg Landelijk gebied. Dit addendum biedt deze uitwerking.