Bijlage Toelichting middelen valpreventie

Bijlage bij de Voortgangsbrief Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen. De bijlage bespreekt het Maatschappelijk Kosten en Baten Analyse (MKBA)-model voor valpreventie uit 2017.

Bijlage Toelichting middelen valpreventie