Document bij besluit Woo-verzoek notitie eenheid beleid en uitvoering

Openbaar gemaakt document na een verzoek om de notitie ‘Evaluatie van eenheid van beleid en uitvoering (2000)’. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

Document bij besluit Woo-verzoek notitie eenheid beleid en uitvoering