Besluit Woo-verzoek notitie eenheid beleid en uitvoering

Besluit op een verzoek om de notitie ‘Evaluatie van eenheid van beleid en uitvoering (2000)’. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

Besluit Woo-verzoek notitie eenheid beleid en uitvoering