Advies verhandelbarerechten

Advies over het concept-wetsvoorstel tot wijziging van artikel 83 van Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de verhandelbaarheid van vermogensrechten.

Advies verhandelbarerechten (PDF | 10 pagina's | 34 kB)