Advies openbaarmakingsbegrip

Advies over het aan de auteurs- c.q. nabuurrechtelijke notie 'openbaarmaking’ inherente criterium 'publiek’ in verband met gemeenschappelijke schotelantennes.

Advies openbaarmakingsbegrip (PDF | 28 pagina's | 180 kB)