Advies toezicht en geschilbeslechting

Advies over het voorontwerp tot versterking en verbreding van het toezicht op collectieve beheersorganisaties en het door prof. Hugenholtz, prof. Visser en prof. Hins in opdrachte van het Wetenschappelijk Onderzoek en Documentaite Centrum (WODC) verrichte onderzoek "Geschillenbeslechting en collectief rechtenbeheer - Over tarieven, transparantie en tribunalen in het auteursrecht".

Advies toezicht en geschilbeslechting (PDF | 11 pagina's | 689 kB)