Transformatie kantoren gaat niet vanzelf

Dit onderzoek is uitgevoerd als onderdeel van het programma Onorthodoxe Maatregelen van het Ministerie van BZK, gestart door voormalig VROM in het kader van de Verstedelijkingsafspraken 2010 - 2020. Kantoortransformatie is één van de thema’s van het programma Onorthodox waarin de partijen die betrokken zijn bij uiteenlopende bouwprojecten worden uitgedaagd om met onorthodoxe maatregelen voorbij de grenzen van wet- en regelgeving te denken om de (financiële) uitvoerbaarheid van die projecten te verbeteren.

Transformatie kantoren gaat niet vanzelf (PDF | 94 pagina's | 2,9 MB)