Handboek Wet revitalisering generiek toezicht

Dit handboek bij de Wet revitalisering generiek toezicht geeft in de hoofdstukken 1 en 2 een toelichting op ontstaansgeschiedenis, uitgangspunten en toezichtinstrumentarium van de wet. De hoofdstukken 3, 4 en 5 gaan in op de betekenis van de wet voor gemeenten, provincies en Rijk.

Handboek Wet revitalisering generiek toezicht (PDF | 128 pagina's | 659 kB)

De bijlagen bevatten onder meer de relevante artikelen uit de Provinciewet en de Gemeentewet. Ook vindt u er de beleidskaders voor de toepassing van de algemene toezichtinstrumenten: respectievelijk indeplaatsstelling bij taakverwaarlozing, en schorsing en vernietiging.