Toelichting op de berekening van de uitkeringen uit het gemeentefonds

De toelichting bevat een beschrijving van de verdeelmaatstaven, het overgangsregime, de aanvullende uitkeringen en integratie-uitkeringen. Hier staat in hoe en wanneer de uitkeringen uit het gemeentefonds worden vastgesteld.

Toelichting op de berekening van de uitkeringen uit het gemeentefonds 2023 (PDF | 66 pagina's | 511 kB)

Toelichting op de berekening van de uitkeringen uit het gemeentefonds 2022 (PDF | 105 pagina's | 845 kB)