Eindevaluatie politietrainingsmissie in Afghanistan

Met de eindevaluatie wordt conform het Toetsingskader verantwoording afgelegd
over de resultaten van de missie. Daarbij wordt ook de bredere Afghaanse context beschreven.

Eindevaluatie politietrainingsmissie in Afghanistan (PDF | 42 pagina's | 278 kB)