Actieprogramma Integrale Aanpak Jihadisme

Dit rapport bevat een overzicht van de integrale aanpak met maatregelen om het jihadisme in Nederland aan te pakken.

Actieprogramma Integrale Aanpak Jihadisme (PDF | 16 pagina's | 460 kB)