Actieprogramma Integrale Aanpak Jihadisme

Dit rapport bevat een overzicht van de integrale aanpak met maatregelen om het jihadisme in Nederland aan te pakken.