MVO Sector Risico Analyse

Bij maatschappelijke verantwoord ondernemen (MVO) kunt u te maken krijgen met verschillende risico’s. Bijvoorbeeld als u grondstoffen of goederen importeert. U kunt in andere landen te maken krijgen met bedrijven die het milieu vervuilen. Of die kinderen in dienst hebben. Als u maatschappelijk verantwoord wilt ondernemen kunt u deze risico’s voorkomen. Het rapport ‘MVO Sector Risico Analyse’ kunt u hierbij gebruiken. Dit rapport beschrijft de risico’s.

MVO risico-analyse

De MVO Sector Risico Analyse is gemaakt in opdracht van de Rijksoverheid (ministeries van Buitenlandse Zaken en Economische Zaken). In het rapport staan risico’s die bedrijven en hun leveranciers tegenkomen.

13 sectoren met MVO-risico’s

Het onderzoek heeft uitgewezen dat de 13 sectoren uit de analyse de meeste MVO-risico’s hebben. Het gaat om de volgende sectoren:

 • bouw;
 • chemie;
 • detailhandel;
 • energie;
 • financiële sector;
 • groothandel;
 • hout en papier;
 • land- en tuinbouw;
 • metaal/elektronica;
 • olie en gas;
 • textiel en kleding;
 • voedingsmiddelen.

Afspraken over MVO met sectoren

De Rijksoverheid is sinds juli 2014 in gesprek met brancheorganisaties uit de risicosectoren en hun stakeholders. Zij maken afspraken over internationaal MVO (IMVO). Hiermee draagt het Rijk bij aan de ambitie van de SER: 10 IMVO-convenanten in 2016.

In een IMVO-convenant maken verschillende partijen, waaronder NGO’s en vakbonden, in sectorverband afspraken. Zij spreken af welke resultaten ze willen behalen op IMVO-risico’s. De convenanten zijn gebaseerd op internationale normen voor verantwoord ondernemen. Dit zijn de zogenaamde OESO richtlijnen voor multinationale ondernemingen en UN Guiding Principles for Business & Human Rights.

Doel IMVO-convenanten

Het is de bedoeling dat IMVO-convenanten:

 1. binnen 3 tot 5 jaar substantiële verbeteringen bereiken voor groepen die negatieve effecten ervaren;
 2. bedrijven helpen problemen op te lossen die ze niet zelf kunnen oplossen.

Rapportage IMVO aan Tweede Kamer

De Rijksoverheid informeert de Tweede Kamer over de voortgang van IMVO in de verschillende sectoren:

 • IMVO-convenanten (Rapport, 01-04-2014);
 • Kamerbrief met tussenrapportage IMVO-convenanten (Kamerbrief, 10-07-2015).

In november 2015 is in de Tweede Kamer over de voortgang mondeling geïnformeerd.

Overige sectoren werken aan IMVO

De overige sectoren uit de MVO Sector Risico Analyse maken voorbereidingen (zoals impactstudies). Het uiteindelijk doel is een IMVO-convenant. En er zijn nog wat sectoren die geen aanleiding zien om stappen te nemen.

Minister Ploumen (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) heeft vertrouwen in het initiatief van de bedrijfssectoren. Zij staat positief tegenover het door de SER gestelde doel om in 2016 10 convenanten te sluiten.