Contextanalyse van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)

In 2014 voerde het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een contextanalyse uit. Die analyse bestaat uit externe ontwikkelingen en hun relevantie voor Nederland en de beleidsterreinen van BZK.

Contextanalyse van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) (PDF | 7 pagina's | 5,2 MB)